Jenx communicatiebureau in Wageningen
Agri en Food
Nieuwe Markten
jenx_header_middelenenmedia
jenx_header_PR

De regionale kracht van de gemeente Nijkerk

Hoe kun je als gemeente bij stakeholders als provincie, ontwikkelaars, marktpartijen en financiers, duidelijk maken waarom het gezamenlijk investeren in een grootschalig Nijkerks project, niet alleen de lokale economie en sociale structuur tengoede komt, maar dat de regio als geheel daarvan profiteert?

Jenx ontwikkelde een communicatiemiddel dat bestuurders en ambtenaren van de gemeente in staat stelt hun woorden kracht bij te zetten. In het visiedocument “De regiokracht van Nijkerk” geeft de gemeente Nijkerk een vooruitblik op de kansen voor stad en regio. Het document laat zien wat er nog niet is, maar er met gezamenlijke inspanningen wel zou kunnen komen. Bij het tot stand komen van het document werden stakeholders in de stad en in de provincie betrokken, zodat een gedragen visie ontstond.

De gemeente Nijkerk staat voor twee grote opgaven in het centrum: de ontwikkeling van de havenkom en de uitvoering van de binnenstadsvisie. De knelpunten rond het centrum en de havenkom vragen om een aanpak in samenhang. Wanneer gemeente, regio en provincie de krachten bundelen, kunnen tal van kansen worden benut. Dan wordt de historische binnenstad ontsloten. De havenkom wordt een verlengstuk van het centrum met een uniek maritiem woonmilieu. De stad krijgt door deze aanpak een onderscheidende functie binnen de regio en een belangrijke economische impuls.