Jenx communicatiebureau in Wageningen
Agri en Food
Nieuwe Markten
jenx_header_middelenenmedia
jenx_header_PR

Gebiedsontwikkeling waterfront Harderwijk

Hoe hou je draagvlak in de stad voor een project van honderden miljoenen, waarbij een flink deel van de stad op de schop gaat?

Jenx detacheerde een senior-communicatieadviseur bij het projectbureau Waterfront. Deze zorgt voor afstemming van de communicatiestrategie en de daar uit voortvloeiende activiteiten met de projectdirecteur en de medewerkers van het projectbureau, de communicatieafdeling en de externe projectpartners. De adviseur adviseert niet alleen, maar stelt plannen op, ontwikkelt concepten, schrijft, stuurt fotografen, ontwerpers en andere producenten aan en bewaakt het budget.

Harderwijk is onlosmakelijk met het water verbonden. De positie aan de randmeren van het IJsselmeer, de sterke watersportfunctie, de havenfaciliteiten, de oude binnenstad en het Dolfinarium, maken Harderwijk tot een belangrijk economisch en toeristisch centrum. Om die centrumfunctie een structurele kwaliteitsverbetering te geven, wordt tot 2018 het Waterfront herontwikkeld. Deze herontwikkeling omvat circa 6 km kustzone, met een nieuwe passantenhaven, verplaatsing van de jachthaven en van een groot aantal bedrijven, de uitbreiding van het bedrijventerrein in de industriehaven, 1.600 nieuwe woningen en een omvangrijk nieuw natuurgebied. Ons bureau is gevraagd om de communicatie af te stemmen met samenwerkende partijen, belanghebbenden, stakeholders en het publiek.

Voor de gemeente Harderwijk lopen de spanningen in de gebiedsontwikkeling Waterfront op naar mate de bestemmingsplannen vorderen. Draagvlak onder de bevolking en alle stakeholders is cruciaal om de procedures zonder vertraging te kunnen doorlopen. Op het programmabureau Waterfront is een senior adviseur van ons bureau verantwoordelijk voor de strategische communicatie.

Persvoorlichting

In een complexe ontwikkeling doen zich voortdurend nieuwe issues voor. Binnen het programmabureau moet goed worden afgestemd hoe over een bepaald issue naar de pers wordt gecommuniceerd. De communicatieadviseur helpt bij de standpuntbepaling, het opstellen van kernboodschappen en het briefen van woordvoerders. In samenwerking met de afdeling communicatie voert de adviseur de regie over de berichtgeving.

Interne en externe communicatie

Het toverwoord in ieder stedenbouwkundig programma is ‘samenwerking’. Communicatie vervult daarbij een essentiële rol, zowel in de interne organisatie als in de samenwerking met externe partijen. Naar mate het ontwikkelingsproces vordert, veranderen de onderlinge rollen van de participanten. Er worden afspraken gemaakt over wie verantwoordelijk is voor wat in elke nieuwe fase, om goede communicatie te waarborgen.

Continue communicatie

Gebiedsontwikkelingen zijn langdurige processen, vaak meer dan 10 jaar, waarbij doelgroepen een wisselende behoefte aan informatie hebben. Tijdens de gehele duur van de ontwikkeling wordt de informatiestroom naar de verschillende doelgroepen geregisseerd. Het draagvlak wordt goed onderhouden als mensen tijdig informatie ontvangen over wat er gebeurt in het gebied waar zijn hun belangen hebben. Voorbeelden van communicatiemiddelen die daarvoor worden ingezet,  zijn een actuele website en een geregeld verschijnende nieuwsbrief met een projectplanning, interviews en achtergronden.