Jenx communicatiebureau in Wageningen
Agri en Food
Nieuwe Markten
jenx_header_middelenenmedia
jenx_header_PR

De kernboodschap

Het is een oude gedachte dat korte woorden en korte zinnen leiden tot leesbare teksten. Schrijven in zogenaamde jip-en-janneketaal is de formule om leesbare, begrijpelijke teksten te creëren.

Mispoes!

Goede communicatie is sowieso niet eenvoudig. Daarbij is er pas sprake van communicatie wanneer de boodschap niet alleen verzonden wordt, maar ook letterlijk én figuurlijk aankomt bij de ontvanger. Hoe brengt u uw boodschap over zonder dat de ontvanger er zelf nog interpretatie aan geeft? Hoe voorkomt u dat uw doelgroep de klok wel heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt? Een goede kernboodschap biedt de oplossing.

Wat is een kernboodschap?

Een kernboodschap is eigenlijk een miniverhaal van circa zeven zinnen, dat is opgebouwd rond één betekenis. Het doel hiervan is deze betekenis over te brengen, zonder dat de ontvanger (bijvoorbeeld een journalist) er nog een interpretatie aan geeft. De ontvanger wordt dus niet voor inhoudelijke keuzes gesteld. Deze zijn namelijk al door u, als opsteller van de kernboodschap, gemaakt. Elk van de zeven zinnen van de kernboodschap mag dus maar voor één uitleg vatbaar zijn.

Functie kernboodschap

Een kernboodschap is hét instrument om helder te communiceren met uw doelgroep. Een kernboodschap vormt ook de rode draad bij het te woord staan van de pers. Zo zorgt u voor een consistente boodschap in alle professionele communicatie en bij alle contactmomenten. De kernboodschap moet door iedereen in de organisatie uitgedragen worden.

Inhoud kernboodschap

Een goede kernboodschap wordt opgesteld uit verschillende elementen. Zo vormen emotionele aspecten een belangrijk element, omdat hiermee de specifieke doelgroep wordt aangesproken. De emoties spelen in op de herkenning van de doelgroep ten aanzien van een belang of emotie. In de feitelijke aspecten wordt de gedane belofte ingevuld met een relevante selectie van informatie. Deze selectie bevestigt de doelgroep in de juistheid van haar keuze om juist uw boodschap aandacht te schenken. Ook een toekomstperspectief vormt een onderdeel van de kernboodschappen, omdat hiermee erkenning wordt gecreëerd bij de doelgroep te aanzien van een perspectief, oplossing of consensus.

Een goede kernboodschap is dus altijd op dezelfde manier opgebouwd.

In de openingszin zorgt u dat u de kern aankaart. De interesse is gewekt. Vervolgens geeft u feiten en uitleg. Tot slot schetst u het perspectief en trekt u een conclusie die weer aansluit op uw openingszin. Het verhaal is dan rond, geen speld tussen te krijgen.

Heeft u iets te vertellen en hulp nodig bij het opstellen van uw kernboodschap? JENX helpt graag, neem hier contact met ons op.