Jenx communicatiebureau in Wageningen
Agri en Food
Nieuwe Markten
jenx_header_middelenenmedia
jenx_header_PR

Hoe maak je een gladde aal knuffelbaar?

De Europese palingstand is historisch laag. De grote natuur- en milieu NGO’s lopen te hoop. Oorzaak? Er is veel onduidelijk, maar vooral ook onbekend over de diersoort en haar leefgebied. Hoeveel paling is er nu precies? Waardoor is er een achteruitgang merkbaar? Ligt het aan overbevissing in het verleden, of zijn er andere oorzaken? Voor de sector is het cruciaal dat zij haar belangen verdedigt.

Jenx helpt de palingsector – visserij, kwekerij en rokerij/handel – met de dialoog tussen overheden, sector, pers, publiek en de eigen achterbannen. Jenx was betrokken bij de oprichting van de Stichting DUPAN, waarin de bedrijfskolom zich heeft georganiseerd. Op nationaal en internationaal niveau werkt DUPAN aan belangenbehartiging, overlegt met stakeholders en communiceert met alle belanghebbenden en het brede publiek. Jenx denkt mee over de beste strategie en faciliteert het communicatieproces en de uitvoering ervan.

DUPAN heeft een vaste inkomstenstroom ontwikkeld in het Duurzaam Paling Fonds. Van elke verkochte paling in Nederland gaat geld naar uitzetprojecten voor een versnelde verbetering van de palingstand. Daarnaast initieert de stichting wetenschappelijk onderzoek, om erachter te komen wat de meest efectieve maatregelen voor herstel en beheer zijn. Inmiddels is er voor de activiteiten van DUPAN een groot draagvlak ontstaan binnen de sector, de overheid en in de Haagse en Brusselse politiek. Door actief standpunten in te nemen en via evenementen en onderzoeks- en uitzetprojecten komt DUPAN met regelmaat in het nieuws.