Jenx communicatiebureau in Wageningen
Agri en Food
Nieuwe Markten
jenx_header_middelenenmedia
jenx_header_PR

Nijkerks Teamwork voor overheidscommunicatie

Het Team Communicatie van de gemeente Nijkerk bestaat uit vijf communicatieadviseurs. Elk van deze adviseurs heeft een eigen specialiteit. Van het schrijven van een sterke speech, tot aan het bedenken van creatieve concepten. Het team functioneert autonoom en in projectorganisaties, als een intern communicatiebureau voor de meest uiteenlopende uitdagingen. Grafisch ontwerp wordt ingekocht, net als beeld en productie van communicatiemedia. Maar concept, tekst en regievoering zijn in handen van het team.

Meewerkend voorman
In 2011 werd het Team Communicatie gevormd, na een aantal organisatorische veranderingen. Jenx detacheerde een interim teamleider als kwartiermaker voor de nieuwe functie. Deze ‘meewerkend voorman’ hielp de structuur voor het nieuwe team vorm te geven, zoals taakverdeling, planning van de werkvoorraad en de vergaderstructuur. In de dagelijkse praktijk is de teamleider echter ook een klankbord bij de opzet en uitvoering van communicatieprojecten, schrijft mee aan strategieen, plannen en ambtelijke notities, bereid college-adviezen en raadsvoorstellen voor en ’trekt de kar’ voor een aantal communicatie-opdrachten. Voorbeelden zijn de evaluatie van de Nota Buregerparticipatie, het klanbordgroep-proces rond de ontwikkeling van de binnenstad en crisiscommunicatie rond diverse calamiteiten in de gemeente zoals een grote brand en een dodelijk ongeval.

Projectbasis en detachering
Jenx ondersteunt de gemeente van tijd-tot-tijd bij de ontwikkeling en uitvoering van grotere communicatieprojecten, op projectbasis en op basis van detachering. Er wordt een adviseur aangesteld voor de communicatie van de decentralisaties, een communicatieadviseur voor het team communicatie, een tekstschrijver voor het jaarverslag en een interviewer/schrijver voor de visieontwikkeling van het havengebied en het centrum.